top of page
סטריפ.jpg

שותפות לדרך

תכנית הליווי של עמותת להיות אם

שותפות לדרך A.jpg

עיקר פעילות העמותה היא תכנית "שותפות לדרך", אשר החלה כמיזם בשנת 2019 מתוך אמפתיה והזדהות לכאבן של נשים הנמצאות בטיפולי פוריות וחוות קושי רגשי גדול.

כיום, מלווה עמותת להיות אם עשרות נשים במסע להורות, באמצעות מתנדבות מכל הארץ.

השותפות לדרך הינן מתנדבות - נשים אשר חוו בעברן מסע מורכב בדרך לאימהות וכיום מרגישות צורך ושליחות לסייע לנשים אחרות במסע המורכב שלהן, בדגש על שרות ללא עלות עבור מבקשות הליווי.

אנו שמות דגש על הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות, בין היתר, באמצעות שיתוף פעולה עם היחידות להפריה חוץ גופית בבתי החולים הציבוריים. 

רקע ירוק.jpg
ידיים.jpg

כחלק מהליך גיוס המתנדבות, צוות ההכשרה וניהול המתנדבות בוחן את מידת מחויבות הנשים לפעילות העמותה, פניות וזמינות, ניסיון במתן סיוע ואישיותן החומלת. 
עם גיבוש צוות המתנדבות, נערכת תוכנית הכשרה מקצועית, המלווה על ידי רופאים, עובדים סוציאליים ועורכי דין מתחום הזכויות הרפואיות.  תכנית ההכשרה מעניקה למתנדבות כלים להליך הליווי - בין היתר, בנושאי בניית קשר, גבולות הליווי, התמודדות עם קושי ומושגים רפואיים הכרחיים להבנת התהליכים השונים, אותם עוברות הנשים הפונות לעמותה, ידע בזכויות רפואיות וזכויות במקום העבודה.
עם תום תכנית ההכשרה נערך הליך ציוות והתאמה, על ידי הצוות המקצועי, בין המתנדבות והנשים הפונות לקבלת ליווי. 

מסגרת הליווי של תוכנית שותפות לדרך כוללת כשתי שיחות טלפון בשבוע, בין המתנדבת והמלווה, ומפגש פרונטלי פעם בשבועיים, כאשר התוכנית נתונה לשינוי נוכח ציפיותיה וצרכיה של מקבלת הליווי. 
כמו כן, נערכים מפגשי הדרכה קבוצתיים למתנדבות מדי חודש על ידי הצוות המקצועי, במסגרתם ניתן מענה לאתגרים וסוגיות העולות מתהליכי הליווי. 

רקע ירוק.jpg
bottom of page